Jobba på apotek – här är utbildningarna

Satsa på en utbildning som ger dig ett meningsfyllt jobb med bra lön och lysande framtidsutsikter. Apoteksbranschen erbjuder många utvecklingsmöjligheter – och du kan arbeta över hela landet, med möjlighet till eget företagande.

Farmaceut är samlingsnamnet för de två yrkesgrupperna receptarie och apotekare. Båda är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, så oavsett vilken utbildning du väljer kan du gå direkt från skolbänken till ett välbetalt jobb. Med ett stort antal apoteksaktörer och över 1400 apotek spridda över hela Sverige samt på nätet så har du goda möjligheter att styra över var du vill etablera dig geografiskt.

Därtill finns en möjlighet att driva ditt eget apotek som egenföretagare. Som apotekare är du dessutom legitimerad för att jobba inom hela Europa.

En farmaceut (apotekare eller receptarie) gör stor skillnad för många människor – varje dag. Farmaceuter erbjuder kvalificerad rådgivning om läkemedel, hälsa och egenvård.

De ser även till att Sverige har en bra och säker tillgänglighet till mediciner. Som farmaceut arbetar du dessutom för att förbättra kundernas läkemedelsanvändning, öka patientsäkerheten och utveckla tjänster kopplade till medicin, hälsa och välbefinnande.

I dag kan du läsa Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet på en rad orter, bland annat i Göteborg, Uppsala och Umeå. Umeå Universitet erbjuder båda utbildningarna på distans, och en möjlighet att vidareutbilda sig från receptarie till apotekare. Linnéuniversitetet erbjuder receptarieprogrammet – i Kalmar eller på distans. Se listan nedan för fullständig förteckning över vart du kan läsa vidare till farmaceut.

Här är behörighetskraven


Behörighet för receptarieprogrammet

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D.

Eller

Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Behörighet för apotekarprogrammet

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)
Receptarie & Apotekarutbildningar:
Farmaceutprogrammet, Linnéuniversitet Kalmar (Kalmar/distans)
Receptarieprogrammet/Farmaci kandidatprogram, Göteborgs Universitet
Receptarieprogrammet, Umeå Universitet (distans)
Receptarieprogrammet, Uppsala Universitet

Apotekarprogrammet, Göteborgs Universitet
Apotekarprogrammet, Uppsala Universitet
Apotekarprogrammet, Umeå Universitet (distans)
Du vet väl om att du ansöker till din utbildning på hemsidan https://www.antagning.se

Apoteksteknikerutbildningar

Apoteksbranschen har fattat beslut att endast bistå med praktikplatser för de apoteksteknikerutbildningar som är statligt finansierade och som berättigar till studiemedel. Dessa utbildningar följer den kursplan som branschen har tagit fram gemensam och är sanktionerade av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Nedan de senaste utbildningarna som fick tilldelning av MYH: