Om utbildningarna

Idag finns det tre olika apoteksrelaterade utbildningar i Sverige

  • Receptarie
  • Apotekare
  • Apotekstekniker

Nedan kan du hitta mer information om de olika utbildningarna och var man kan studera dessa i Sverige.

Farmaceut är samlingsnamnet för de två yrkesgrupperna Receptarie och Apotekare.

Behörighet för receptarieprogrammet

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D.
Eller
Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Behörighet för apotekarprogrammet

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Receptarie & Apotekarutbildningar

Farmaceutprogrammet, Linnéuniversitet Kalmar (Kalmar/distans)
Receptarieprogrammet/Farmaci kandidatprogram, Göteborgs Universitet

Receptarieprogrammet, Umeå Universitet (distans)

Receptarieprogrammet, Uppsala Universitet

Apotekarprogrammet, Göteborgs Universitet
Apotekarprogrammet, Uppsala Universitet
Apotekarprogrammet, Umeå Universitet (distans)
Du vet väl om att du ansöker till din utbildning på hemsidan https://www.antagning.se

Apoteksteknikerutbildningar

Apoteksbranschen har fattat beslut att endast bistå med praktikplatser för de apoteksteknikerutbildningar som är statligt finansierade och som berättigar till studiemedel. Dessa utbildningar följer den kursplan som branschen har tagit fram gemensam och är sanktionerade av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Nedan de senaste utbildningarna som fick tilldelning av MYH:
Lernia, Linköping och Sundsvall (distans)
TUC, Jönköping (distans)
Yrkeshögskoleutbildning, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm
YRGO, Högre Yrkesutbildning, Göteborg (distans)