Biljana bytte från tolk till receptarie

Biljana gjorde en helomvändning i livet. Hon lämnade tryggheten, bytte karriärbana och gick från tolk till receptarie.
– Det absolut roligaste är den direkta kontakten med kunderna. Man märker direkt om man gör ett bra jobb, säger hon.

Biljana var lektor i språk och hade arbetat som auktoriserad tolk i flera år. Hon ville byta spår i livet och sökte efter ett nytt intressant jobb. Hon och maken hade redan bildat familj och hon var inte sugen på att studera på nytt i fyra till fem år.

– Apotek verkade vara en intressant bransch och jag visste att det skulle finnas jobb för mig direkt efter utbildningen. Min bakgrund som lärare och tolk kändes som en bra grund, med tanke på att man varje dag måste kunna kommunicera på ett bra sätt med apotekets kunder, säger Biljana.

Gjorde research innan hon började plugga

Innan hon bestämde sig ville hon veta mer om utbildningen. Hon tog reda på vad det innebar att plugga farmaci och pratade med människor som jobbade på apotek. Dessutom testade hon andra alternativ i tanken, som att exempelvis fortsätta plugga språk eller bygga upp sin kompetens på datasidan. Men trots de andra idéerna kände hon att vården var en intressant riktning.

– Jag jobbade mycket som tolk i sjukhusmiljö och jag tyckte om att arbeta på en arbetsplats där man har kontakt med människor. Så jag var redan från början inriktad på att jobba på apotek snarare än på labb eller i läkemedelsindustrin. Den direkta feedbacken från kunderna är rolig och det sociala är viktigt för mig, säger hon.

Fick jobb redan innan avslutad utbildning

Redan innan hon avslutat utbildningen hade Biljana fått ett jobb. Apotekschefen på det apotek där hon ansökt om arbete erbjöd henne jobb redan i februari trots att utbildningen var klar först i juni.

Sedan dess har Biljana jobbat på flera apotek i Solna och har också hunnit med att arbeta med dosverksamhet – som innebär att man portionsförpackar läkemedel i påsar, till patienter som har svårt att själva hålla reda på vilka läkemedel de ska ta, vid vilken tid och i vilken dos.

– Det var en jättebra möjlighet att få fördjupa sig i farmacin, och man hade mycket kontakt med läkare för att säkerställa patienternas läkemedelsanvändning. Efter apoteksomregleringen sonderade jag lite grand hur det såg ut på den nya marknaden. En gammal kollega hade börjat jobba på Cura (numera Apotek Hjärtat, red.anm). Jag är en rätt praktisk människa och det lockade mig att apoteket låg nära mitt hem. Jag lägger stor vikt vid hur arbetsgruppen ser ut och att jag trivs med kollegorna. Det kändes väldigt bra här.

Gillar möjligheten att jobba kväll

Att apoteket har generösa arbetstider innebär också en möjlighet för Biljana att förlägga sin arbetstid på ett sätt som passar henne. Öppettiderna sträcker sig mellan 08:00 till 22:00 och det gör att man antingen kan börja på morgonen eller efter lunch.

– Jag trivs med att arbeta eftermiddag och kväll. Det passar min dygnsrytm. Man är vid recepturen, tar hand om varuflödet och jobbar i egenvården. Jag jobbar med utredning, administration och kontakter med omvärlden. Så jobbet är mångsidigt, säger Biljana.

När man arbetar på ett öppenvårdsapotek innebär det dagliga arbetet mer än att hantera receptläkemedel. Egenvården ger möjlighet till bred rådgivning och mycket interaktion med kunderna, något Biljana uppskattar.

– Det absolut roligaste är den direkta kontakten med kunderna. Man märker direkt om man gör ett bra jobb. Människor är ofta tacksamma och glada för att få rådgivning och tips kring sina läkemedel och egenvård, säger hon.

Bra stöd från arbetsgivaren

När hon började arbeta på det här apoteket var hon inte van vid försäljning och det fick henne att sakta men säkert upptäcka en ny värld.

– Vi får väldigt bra stöd från arbetsgivaren och man märker att man gör ett bättre jobb när man kan ge människor bättre råd och hjälp. I egenvården finns många vanliga saker som hjälper till att ge människor bättre hälsa och lindring. Det lärde man sig aldrig i skolan, och det var inte heller en aspekt i dosverksamheten när jag jobbade där. Så det var ett helt nytt tankesätt som varit väldigt bra.

Biljana har arbetat hos flera olika apoteksaktörer och hon ser utvecklingen av apoteksmarknaden de senaste åren som något positivt. Numera finns det många fler valmöjligheter och hon har själv hittat ett alternativ som hon trivs väldigt bra med.

– Jag upplever också att det blivit bättre och större valfrihet för kunderna. Vi gör allt för att kunderna ska få sin medicin direkt och när det inte fungerar beror det ofta på saker som ligger utanför vår kontroll, säger hon.

Hon rekommenderar utbildningen till receptarie till andra.

– Det är en relativt kort utbildning som är ganska lätt om man lutar åt det naturvetenskapliga hållet. Det finns också möjlighet att läsa vidare om man sedan vill bli apotekare. Det finns en mängd olika typer av arbetsplatser som man kan jobba på. Utbildningen är flexibel och ger öppningar om man vill pröva något nytt.

Utbildning som ger många möjligheter

Utbildningen erbjuder olika alternativ men även arbetet på apotek innebär en rad olika möjligheter.

– Du kan rikta in dig på det du vill syssla med. Är du intresserad av expediera läkemedel, farmaci, egenvård, av att vara läkemedelsansvarig och så vidare finns många olika möjligheter. Det gäller även för den som vill pröva på ledarskap och administration för att bredda sin kompetens och sina arbetsuppgifter, säger Biljana.

Hon fortsätter:

– Jag har prövat på att vara chef med ansvar för personal, arbetsmiljö, leverantörskontakter, planering och så vidare. Men för mig kunde det administrativa inte konkurrera med kundkontakten och att hjälpa människor till rätta. Det är det jag trivs bäst med, säger hon.