Aziza drömmer om att driva eget apotek

Här är branschen som skriker efter personal. Aziza Alimjanova, nybliven receptarie, fick arbete – några dagar efter sin examen.

I framtiden drömmer jag om att driva ett eget apotek, säger hon.

Efter 2009 års avreglering har antalet apotek ökat i snabb takt och på ett par år har fler än 400 nya apotek tillkommit. Idag finns det fler än 1 300 apotek i Sverige vilket gör att det finns arbetstillfällen i landets alla hörn och kanter. Dessutom är det många apoteksanställda som idag närmar sig pensionsåldern. Därför har branschen redan idag ett stort behov av nyutbildad personal.

En av de som har erfarenhet av det här är Aziza Alimjanova, hon är 26 år gammal och har nyligen avslutat sin utbildning. Idag arbetar hon i Märsta som legitimerad receptarie. Det tog bara ett par dagar från att hon hade avslutade sin utbildning till att hon fick jobb.

Det är ett väldigt varierande jobb. Man träffar många kunder, har kontakt med läkare och vården. Samtidigt måste man ta hänsyn till en rad lagar och regler och kunna tillämpa dem när man expedierar mediciner. Om man är osäker över något så samarbetar man med sina kollegor för att hitta bra lösningar, berättar Aziza Alimjanova.

Viktigt att inte oroa patienten

Farmaceuter (samlingsbegrepp för receptarier och apotekare) kan beskrivas som hela samhällets läkemedelsexperter. Från att läkemedel tas fram till att de når sjuka människor så är det folk som gått apotekarutbildning med hela vägen.
Inom yrkeskategorin finns det möjlighet att ta olika vägar och utvecklingspotentialen är stor.

Själva utbildningen var lagom svår. I början var det rätt svårt men efter hand blev det lättare. I framtiden drömmer jag om att driva ett eget apotek, berättar Aziza Alimjanova som pluggade i Kalmar.

Ett socialt yrke

Farmaceutyrket är ofta socialt eftersom man träffar människor som behöver hjälp med sina problem men också problemorienterade i och med att det kan finnas olika lösningar från person till person.

Det är väldigt intressant att arbeta med läkemedel. När man går igenom patientens läkemedelslista upptäcker man ofta att två läkemedel krockar eller interagerar med varandra. Det kan innebära fara eller risk för patienten. Då är det viktigt att vara professionell och inte oroa patienten, berättar Aziza.

En sådan situation är ett exempel på när den sociala kompetensen och ens noggrannhet blir viktig.

Då gäller det att ta kontakt med förskrivaren och erbjuda alternativ läkemedelsbehandling. Självklart bör man informera patienten om det, oftast är vissa patienter envisa men när man förklarar konsekvenserna blir de nöjda. Vi har möjligheten att noggrant kolla upp sådana interaktioner och hjälpa folk. När kunderna blir nöjda så kommer de tillbaka, då blir man glad, förklarar Aziza.