”Expertis kommer alltid att behövas”

Anja Sandström, professor vid Uppsala universitet, har sett hundratals studenter gå rätt in i arbetslivet efter avslutad utbildning. 

Många får jobb innan de ens tagit examen och resten brukar få direkt efter, säger hon.

Många unga tvingas idag ta osäkra och korta anställningar för att överhuvudtaget få ett jobb. Men med rätt utbildning behöver det inte vara så. Som apotekare och receptarie har du stora möjligheter att forma din egen framtid och karriär.

Anja Sandström är professor i läkemedelskemi och prodekan för de farmaceutiska utbildningarna vid Uppsala universitet. Hon vittnar om hur läkemedelsrelaterade branscher såsom exempelvis apotek ger stora möjligheter till en fast och trygg anställning med goda möjligheter att utvecklas i framtiden, efter bara några års studier.

Både apotekare och receptarie är framtidssäkra utbildningar. Såväl apotekarutbildningen som receptarieutbildningen skapar läkemedelsexperter och läkemedelsexpertis kommer alltid att behövas. I framtiden kommer vi se allt mer komplexa läkemedelsterapier som blir mer och mer individanpassade. Det kommer behövas mer samverkan mellan olika professioner och samhälle iframtiden, berättar Anja Sandström.

Antalet apotek har ökat

Det finns många utbildningar idag där det är svårt att få ett jobb efter examen. Ofta är konkurrensen stor och många måste vidareutbilda sig för att ha en chans till fast anställning. Men så är det inte för apotekare och receptarier, menar Anja Sandström.

Det ser väldigt ljust ut för receptarier att få jobb då det råder personalbrist idag. Det ser framför allt ljust ut på småorter men även i de större städerna finns det idag många olika arbetsgivare som söker personal. Något som växt under senare år är e-handelsapoteken som behöver anställa farmaceuter.  Även för apotekare är situationen gynnsam och har varit under en längre tid. Det är en mycket eftertraktad yrkesgrupp och de flesta får arbete direkt, berättar Anja.

Man ska ha en naturvetenskaplig utbildning från gymnasiet eller gå naturvetenskapligt basår för att få behörighet. Detta eftersom man läser mycket biologi och kemi fokuserat kring läkemedel.

Anja Sandström betonar att personer som vill bidra till en friskare befolkning är utmärkta för utbildningarna. Dels kan man vara med och ta fram och kontrollera nya läkemedel, jobba med förbättrad läkemedelsanvändning och dels kan man jobba direkt mot patienten med kommunikation och rådgivning.

Det bästa är nog kombinationen av en bred utbildning som ändå är fokuserat på något konkret som läkemedel. För när du kommer ut har du en gedigen naturvetenskaplig utbildning och du kan hela processen från idé, till att ta fram läkemedel och göra en produkt, till att den når patienten och hur läkemedel ska användas på bästa sätt. Du får även lära dig om hur man ska resonera kring läkemedelsanvändning utifrån ett samhällsperspektiv, säger Anja Sandström.

Legitimerad yrkestitel

En av de stora fördelarna med att utbilda sig inom branschen är att man får en yrkesexamen och en legitimerad yrkestitel.

Legitimation i sig innebär att man har ett särskilt ansvar.Den kräver att man håller sig uppdaterad och ger patentsäker rådgivning som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Anja.

Nuförtiden blir sjukvården allt mer digitaliserad och ett begrepp som vuxit fram är E-hälsan. Tack vare digitala verktyg underlättas arbetet inom vården. Det finns appar, journaler och e-recept som kan vara till stor nytta för patienters hälsa om de används på ett bra sätt.

Inom E-hälsan finns alla möjligheter, för såväl apotekare som receptarier, att vara med och skapa förutsättningar för bra läkemedelsanvändning. Här gäller det att hålla sig uppdaterad för att möta patienter som är pålästa och vana vid digitala tjänster.

En uppsjö av arbetsplatser

En stor fördel med apotekaryrket är att man kan arbeta i hela Europa om man är legitimerad. Det är dessutom vanligt förekommande att både apotekare och receptarier åker till Norge för att arbeta.

Det finns en uppsjö arbetsplatser för både receptarier och apotekare. Dels är branschen föränderlig och allt fler mindre bio-techföretag växer fram som arbetar mot de stora läkemedelsföretagen. Utöver det är apoteken en stor arbetsplats, där finns många olika typer av arbetsuppgift. Allt från rådgivning och expeditionsarbete till tjänster, ledarskap och arbete med kompetensutveckling, berättar Anja Sandström.

Även myndigheter som Läkemedelsverket är en möjlig arbetsplats eller att jobba i vården. Region och kommunanställda receptarier och apotekare något som ökar stadigt och är öppna möjligheter som bara ligger att ta för sig av.

Även myndigheter som Läkemedelsverket är en möjlig arbetsplats eller att jobba i vården. Landstingsanställda apotekare med specialisering inom klinisk farmaci är något som ökar stadigt och är öppna möjligheter som bara ligger att ta för sig av.

Styrkan är bredden i läkemedelskunnandet och man kan vara spindeln i nätet i samverkansarbete. Våra utexaminerade studenter kan prata med och förstå alla aktörer, allt från läkare, sjuksköterskor till läkemedelskemister till politiker och tjänstemän, förklarar Anja Sandström.