Jobba på apotek – vilket yrke passar dig bäst?

För att ett apotek ska fungera och alla kunder få den hjälp de behöver, behövs personal med olika kompetens. Tre olika yrkesgrupper jobbar på apoteket. Uppgifter och ansvar skiljer sig åt, precis som utbildning och lön. Vilket yrke passar dig bäst?

Farmaceut

Farmaceuter är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. En farmaceut  är expert på läkemedel och har en högskoleutbildning – 3 år för att bli receptarie, 5 år för att bli apotekare. Båda yrkena kräver legitimation, som andra vårdyrken.

Som apotekare eller receptarie ansvarar du för hanteringen av receptbelagda läkemedel och ger råd om läkemedelsbehandlingar. Du kontrollerar att patienten får rätt läkemedel och rätt dos, och om du bedömer att något är fel så kontaktar du läkaren som har skrivit ut receptet.

Apotekstekniker

Apotekstekniker har en utbildning som motsvarar tre terminer på yrkeshögskolan. Som apotekstekniker har du mycket kontakt med kunder och ger råd om egenvård och receptfria läkemedel. Apotekstekniker med receptbehörighet kan också hjälp farmaceuterna bakom receptdisken.

Apoteksassistent

Apoteksassistenterna arbetar i kassan, packar upp varor och ger service till kunder. Ingen utbildning behövs, men du har lättare att få jobb om du har studerat till exempel vård eller naturkunskap på gymnasiet.

Utbildning och arbetsuppgifter 

Att jobba på apotek är meningsfullt, intressant och spännande. Möjligheterna att hitta jobb är väldigt goda i hela landet, och utanför storstäderna är behovet av legitimerade farmaceuter extra stort. Är du nyfiken på att jobba på apotek? Här kan du läsa mer om de olika yrkesrollerna och utbildningarna:

Apotekare

 • Arbetsuppgifter på apoteket: Ger råd och information om läkemedel, och expedierar receptbelagda läkemedel.
 • Utbildning: 5 års högskoleutbildning (300 högskolepoäng)
 • I utbildningen ingår bl.a kemi, biovetenskap och farmaci. Teori varvas med laborationer och praktikperioder. Du får bland annat lära dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur olika läkemedel kan påverka varandra och hur läkemedel påverkar kroppen vid olika sjukdomar.
 • Behörighetskrav: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)
 • Efter examen ansöker du om apotekarlegitimation, som krävs för att arbeta på apotek
 • Utbildningen är EU-anpassad, en svensk apotekarexamen är alltså giltig i övriga EU-länder.
 • Du kan också arbeta på sjukhus, på universitet med forskning, inom läkemedelsindustrin, regioner och myndigheter.
 • Löneintervall*: ca 38 000–50 000 kr

Receptarie

 • Arbetsuppgifter på apoteket: Ger råd och information om läkemedel, och expedierar receptbelagda läkemedel.
 • Utbildning: 3 års högskoleutbildning (180 högskolepoäng)
 • I utbildningen ingår samma ämnen som på apotekarutbildningen, fast i mindre omfattning. Efter avslutad utbildning kan du läsa vidare 2 år och bli apotekare.
 • Behörighetskrav: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)
 • Efter examen ansöker du om receptarielegitimation, som krävs för att arbeta inom apotek 
 • Receptarieutbildningen är gångbar även i Finland och Norge. 
 • Du kan också arbeta inom läkemedelsindustrin, med läkemedelskontroll på myndigheter eller med kliniska prövningar och information om läkemedel.
 • Löneintervall*: ca 34 000–42 000 kr

Apotekstekniker

 • Arbetsuppgifter på apoteket: Ger råd och service till kunder om egenvård och receptfria läkemedel. Arbetar med försäljning, uppackning och logistik. Med receptbehörighet får du också hjälpa farmaceuterna att hantera recept. 
 • Utbildning: 1,5 års utbildning på yrkeshögskolan (300 YH-poäng)
 • Du studerar bl a egenvård, medicinsk grundkurs, kundbemötande och recepthantering. Teori varvas med praktikperioder.
 • Löneintervall*: ca 28 000–34 000 kr

Apoteksassistent

 • Arbetsuppgifter på apoteket: Arbetar med försäljning, uppackning och logistik. Ger enklare råd och service till kunder.
 • Utbildning: Ingen utbildning krävs.
 • Löneintervall*: ca 26 000–30 000 kr

*) Lönestatistik hämtad från Unionen
Siffrorna anger det normala löneintervallet, men det kan finnas orsaker till att lön ligger både under och över intervallet.

Lämna ett svar