Simon: "Utbildningen får mig att utvecklas"

Simon Tekmen siktar på att göra skillnad inom vården, som klinisk farmaceut. Kanske rent av i England.

Jag skulle starkt rekommendera att läsa apotekarprogrammet, säger han. Det ger dig stora valmöjligheter, med många arbetstillfällen inom ett antal spännande branscher.

Just nu läser han sjunde terminen på apotekarprogrammet, och Simon Tekmen känner att han satsade helt rätt. I gymnasiet var kemi inget favoritämne, men på universitetet i Uppsala är det andra tongångar.

Nu är det hur kul som helst – och om du planerar studierna så går det galant. Utbildningen har fått mig att utvecklas som person. När man väl har börjat öka sin kunskap så vill man lära sig mer och mer. Det är i grund och botten en forskarutbildning, så om du vill vara personen som botar cancer så är det apotekarprogrammet som du ska välja, säger Simon Tekmen.

Han gillar även att man som apotekare är legitimerad för att arbeta i hela Europa – något som han personligen ser som ett möjligt alternativ. Simon har nyligen ansökt om ett stipendium för att få göra sitt examensarbete inom klinisk farmaci vid University College i London. Samtidigt lämnar utbildningen väldigt många öppna dörrar.

Jag skulle starkt rekommendera att läsa apotekarprogrammet. Det var inte alls vad jag hade planerat från början, men nu inser jag att det var det bästa som jag hade kunnat välja. Utbildningen är så bred att den ger mig många valmöjligheter i framtiden – och ingenting hindrar mig från att byta mellan olika branscher, säger han.

En utbildning som ger många möjligheter

Utöver apoteksbranschen och vården kan han gå den industriella vägen och jobba för läkemedelsföretag. Ett annat alternativ är att arbeta för en myndighet som Läkemedelsverket. Simon konstaterar att man även har oändliga möjligheter att plugga vidare för att gå mot forskningen. Själv lutar han mot att arbeta som klinisk farmaceut. Rollen har länge varit etablerad utomlands, och börjar nu bli allt vanligare även på svenska sjukhus.

Där ingår man i ett team med läkare. Tillsammans går man igenom enskilda fall och utarbetar vilken behandling som är bäst för patienten. I dagens vård är det inte ovanligt med felbehandlingar. Som klinisk farmaceut får man vara med och styra medicineringen, och se till att rätt behandling ges från början. Jag gillar att man har kontakten med patienten och kan hjälpa till på plats, säger han.

Simon berättar att han känner sig lugn inför yrkeslivet efter utbildningen. Ett stort sug efter apotekare innebär bra löner och många arbetsgivare att välja mellan. Var han kommer hamna geografiskt är dock oklart.

Jag är lite kluven. Jag vill nog stanna kvar i Stockholmsområdet, men en annan sida av mig tänker att det vore spännande att jobba som farmaceut i England. Sedan finns det en del av mig som alltid längtar hem till Norrköping, säger Simon Tekmen.