4 frågor om yrken på apotek

Fredrik Boström är chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening. Här svarar han på fyra frågor om vad som krävs för att få jobba på svenska apotek.

Vilka yrkesgrupper finns på apotek?

– Över hälften av personalenen på apotek är farmaceuter. Det är reglerat i lag att ett apotek inte får ha öppet utan en farmaceut på plats. Farmaceuter är samlingsnamnet för apotekare och receptarier. Dessutom finns apotekstekniker samt egenvårdsrådgivare och assistenter.

Vad är skillnaden mellan apotekare och receptarie?

– Apotekare är ett legitimationsyrke som kräver fem års universitetsutbildning. Receptarie är också ett legitimationsyrke men kräver tre års högskolestudier.

– Skillnaden mellan apotekare och receptarie är inte särskilt stora i den ordinarie apoteksdriften. På apotek arbetar både apotekarna och receptarierna som farmaceuter med recepthanteringen. De ser till att patienten får rätt läkemedel vet hur och varför läkemedlet ska tas,  och de utför vissa farmaceutiska tjänster. Apotekarna har oftare olika chefs- eller specialistroller på apotek eller arbetar på apotekens huvudkontor. Det är också apotekarna som ofta kopplas in vid mer komplicerade frågeställningar om läkemedel.

Vad utmärker de andra yrkeskategorierna på apotek?

– Den största yrkesgruppen på apotek förutom farmaceuter är apotekstekniker. För att bli anställd som apotekstekniker har man genomgått en yrkeshögskoleutbildning på tre terminer. Apotekstekniker arbetar i huvudsak med att ge råd om receptfria läkemedel och övriga varor. Både apoteksteknikerna och farmaceuterna har kunskap att avgöra när kunden ska hänvisas till vården och när det räcker med egenvård.
Annan personal på apotek kan t.ex. vara egenvårdsrådgivare, som arbetar med rådgivning i egenvården. Eller apoteksassistenter som arbetar i kassan, med varuhantering och andra uppgifter. Allt fler apotek anställer även andra specialister, t.ex. hudterapeuter och ibland sjuksköterskor.

Hur svårt är det att få jobb på apotek?

– Framtidsutsikterna för att få jobb på apotek är goda, framför allt för farmaceuter. Stora pensionsavgångar väntar de kommande åren samtidigt som branschen räknar med att fortsätta växa. Dessutom finns över 1400 apotek fördelade runt hela landet, så apoteken har alltid behov att anställa, särskilt för den som är villig att flytta för att få jobb.