Apotekaren Cecilia: "Patientkontakt är a och o"

Utbilda dig till apotekare. Med allt mer komplexa läkemedel satsar du på ett framtidsyrke. Redan i dag kan du gå direkt från utbildningen till ett välbetalt jobb, med möjlighet att arbeta i hela Europa.

Det finns många bra och väldigt inspirerande jobb och olika utmaningar som apotekare, säger Cecilia Ageman, ägare av Apoteksgruppen i Saltsjö-Boo.

På apotekarprogrammet får du spetskunskap om hur läkemedel påverkar människokroppen – och oavsett om du väljer att arbeta inom läkemedelsindustrin eller på apotek så kommer ditt yrke spela en stor roll för många människor. Dessutom har du ett välbetalt jobb, med möjlighet att arbeta i hela Europa.

Sedan 2010 är Cecilia Ageman ägare av Apoteksgruppen i Saltsjö-Boo. Hon konstaterar att de som utbildar sig till apotekare är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, med många inspirerande valmöjligheter.

Man kan ha många olika roller som man kan växa in i – det är lite vad man gör det till. Jag tror att arbetsmarknaden kommer öka framöver, i och med att vi får allt mer komplicerade mediciner, säger Cecilia Ageman.

Praktiken i Frankrike var en ögonöppnare

Redan under sin egen studietid hade hon en vision om vilken riktning branschen borde ta. Praktiken på ett apotek i Frankrike var en viktig ögonöppnare för hur man faktiskt kan arbeta.

Det var ett väldigt trevligt apotek, med en helt annan syn på kundbemötande. Då tänkte jag, att om man någonsin får driva privata apotek i Sverige så vill jag ha ett eget och ta hand om kunderna på samma sätt som de gör i Frankrike, säger hon.

1997 tog Cecilia sin apotekarexamen. Efter utbildningen i Uppsala arbetade hon i läkemedelsindustrin, bland annat som produktspecialist samt med kliniska prövningar. Men hon saknade patientkontakten. Som ägare av ett eget apotek har Cecilia kunnat förverkliga sina idéer om hur patienterna ska bemötas.

Patientkontakt är a och o. Vi hjälper sjuka människor på flera sätt. Detta ser vi bevis på varje dag, och det är en riktigt härlig känsla. Det är väldigt inspirerande att få utveckla våra medarbetare för att bli det bästa apoteket. Det är viktigt att personalen trivs och är nöjda, för då gör de sitt bästa för patienterna. Och att patienterna kommer tillbaka till oss innebär ju att de tycker det vi gör för dem är bra, säger hon.

Tror att den rådgivande rollen kommer växa

I dag har apoteken ett stort ansvar för läkemedelsbehandling, med omfattande läkemedelsgenomgångar. Apotekarna tittar exempelvis på hur läkemedel passar ihop med patientens ålder/andra läkemedel, och de kontaktar läkarna om medicineringen behöver ändras. Cecilia tror att den här rådgivande rollen kommer växa och bli ännu viktigare i takt med att medicinerna blir allt mer komplexa.

Läkarna är experter på att ställa diagnoser – vi är experter på läkemedel. I dag är det svårt att få tider hos läkaren, och ofta får man inte träffa samma läkare. Det gör många patienter rådvilla. Dessutom har många patienter en väldig respekt för läkaren och vågar inte ställa frågor. Patienterna känner sig ofta tryggare med personalen på apoteket – hos oss vågar de ventilera sina tankar kring behandlingen, sägen hon.

Ta vara på chansen att jobba extra

När Cecilia Ageman studerade var det inte tillåtet att arbeta extra på apotek. I dag finns den möjligheten, och hon rekommenderar alla att ta vara på chansen.

Jag vill verkligen lobba för att man jobbar extra på apotek under sin utbildningstid. Då får man en praktisk kunskap som underlättar när man pluggar. Och en arbetsgivare får ser vad du går för, så det är oftast en väldigt bra ingång för att få ett jobb när man tagit examen, säger Cecilia Ageman.