Så hög lön får du som farmaceut

Många lediga jobb, en stark löneutveckling och möjlighet att kunna söka många olika tjänster. Så ser arbetsmarknaden ut för farmaceuter, alltså receptarier och apotekare.

Att utbilda sig till receptarie tar tre år och leder till en kandidatexamen i farmaci. Utbildningen till apotekare tar fem år, och ger masterexamen.

Lönerna pekar uppåt

Lönestatistik från Sveriges Farmaceuter visar att farmaceuter i alla branscher hade en betydligt bättre löneutveckling under 2022 än genomsnittet på den svenska arbetsmarknaden. Bristen på farmaceuter skapar konkurrens, som driver upp lönerna.

Apotekarens längre utbildning avspeglar sig i en högre lön, men både receptarier och apotekare kan vänta sig en positiv löneökning de närmaste åren. Lönerna kan skilja sig åt mellan olika apoteken och olika tjänster.

Mycket bra medellöner

Enligt Sveriges Farmaceuters lönestatistik 2022 är medellönen för en receptarie inom apotek 38 176 kronor. Medellönen för apotekare är 41 126 kronor.

Studie- och yrkesvägledaren Fredrik Berglund påpekar att en legitimerad apotekare kan välja att jobba inom andra områden än på apotek, till exempel inom forskning eller projektledning. Det gör att lönen också varierar beroende på inom vilken yrkesinriktning du väljer att arbeta.

Bli chef på apotek

Det är vanligt att apotekare jobbar som apotekschefer. Utbildningen för apotekare är också forskningsförberedande vilket gör att du till exempel kan jobba med att ta fram nya läkemedel. Du kan även arbeta inom landstinget, till exempel på ett sjukhus.

Möjlighet till vidareutbildning

Om du är receptarie och vill vidareutbilda dig till apotekare för att kunna jobba utomlands eller få mer i lön, går det att bygga på din utbildning ytterligare. Umeå Universitet erbjuder ett masterprogram som receptarier kan läsa för att bli apotekare.

– Utbildningen går dessutom att studera på distans, vilket kan vara smidigt om du till exempel arbetar som receptarie i en annan stad och inte vill flytta för att vidareutbilda dig, avslutar Fredrik Berglund.