Så hög lön får du som farmaceut

Lediga jobb, en positiv löneökning och chansen att kunna söka många olika tjänster. Så ser arbetsmarknaden ut för farmaceuter, alltså receptarier och apotekare.

Lönestatistik från Sveriges Farmaceuter visat att farmaceuter i alla branscher har haft en betydligt bättre löneutveckling under 2022 än genomsnittet på den svenska arbetsmarknaden. Bristen på och konkurrensen om farmaceuterna driver upp lönerna.
Att plugga till receptarie tar tre år medan det tar fem år att plugga till apotekare. En receptarie kan ta ut en kandidatexamen i farmaci medan en apotekare kan ta ut en masterexamen.

Lönerna pekar uppåt

Som receptarie kan du vänta dig en positiv löneökning inom de närmsta åren. Att plugga till apotekare tar längre tid men där är också lönen något högre.

Även för apotekare är löneutvecklingen god. Men det är också viktigt att tänka på att lönerna kan skilja mellan de olika apoteken beroende på vilken tjänst du har.

Mycket bra medellöner

Enligt Sveriges Farmaceuters lönestatistik 2022 är medellönen för en receptarie inom apotek 38176 kronor. Medellönen för apotekare är 41126 kronor.

Studie- och yrkesvägledaren Fredrik Berglund påpekar att en legitimerad apotekare kan välja att jobba inom andra områden än på apotek. Till exempel inom forskning eller projektledning. Det gör att lönen varierar beroende på inom vilken yrkesinriktning du väljer att arbeta.

Bli chef på apotek

Det är vanligt att apotekare jobbar som apotekschefer. Utbildningen för apotekare är också forskningsförberedande vilket gör att du till exempel kan jobba med att ta fram nya läkemedel. Du kan även arbeta inom landstinget, till exempel på ett sjukhus.

Möjlighet till vidareutbildning

Är det så att du är receptarie men vill vidareutbilda dig till apotekare för att kunna jobba utomlands eller få mer i lön går det att bygga på din utbildning ytterligare. Umeå Universitet erbjuder ett masterprogram som du som redan är receptarie kan läsa för att bli apotekare.

Utbildningen går dessutom att studera på distans, vilket kan vara smidigt om du till exempel arbetar som receptarie i en annan stad och inte vill flytta för att vidareutbilda dig, avslutar Fredrik Berglund.