Så hög lön får du som farmaceut

Lediga jobb, en positiv löneökning och chansen att kunna söka många olika tjänster. Så ser arbetsmarknaden ut för farmaceuter, alltså receptarier och apotekare.

Utbildningen för apotekare är forskningsförberedande vilket gör att du också kan jobba med att till exempel ta fram nya läkemedel, säger Fredrik Berglund, studie- och yrkesvägledare.
Att utbilda sig inom farmaceutyrket innebär inte bara goda jobbmöjligheter. Lönerna för både apotekare och receptarier pekar uppåt.
Löneutvecklingen inom båda yrkena är positiv. Den går uppåt och på några år kan man öka sin lön ganska kraftigt.
Att plugga till receptarie tar tre år medan det tar fem år att plugga till apotekare. En receptarie kan ta ut en kandidatexamen i farmaci medan en apotekare kan ta ut en masterexamen.

Så hög ingångslön får du

En receptarie har som nyexaminerad en ingångslön på cirka 29 000-31 000 kronor i månaden om man ser till snittet i Sverige. Som receptarie kan du vänta dig en positiv löneökning inom de närmsta åren. En apotekares lön är något högre. Ingångslönen är ungefär 33 000 kronor i månaden.

Även här är löneutvecklingen god. Men det är också viktigt att tänka på att lönerna kan skilja mellan de olika apoteken beroende på vilken tjänst du har.

Finns många vägar att gå

Fredrik Berglund påpekar också att en legitimerad apotekare kan välja att jobba inom andra områden än på apotek. Till exempel inom forskning eller projektledning. Det gör att lönen varierar beroende på inom vilken yrkesinriktning du väljer att arbeta.

Det är vanligt att apotekare jobbar som apotekschefer. Utbildningen för apotekare är forskningsförberedande vilket gör att du också kan jobba med att till exempel ta fram nya läkemedel. Du kan även arbeta inom landstinget, till exempel på ett sjukhus.

Är det så att du är receptarie men vill vidareutbilda dig till apotekare för att kunna jobba utomlands eller få mer i lön går det att bygga på din utbildning ytterligare. Umeå Universitet erbjuder ett masterprogram som du som redan är receptarie kan läsa för att bli apotekare.

Utbildningen går dessutom att studera på distans, vilket kan vara smidigt om du till exempel arbetar som receptarie i en annan stad och inte vill flytta för att vidareutbilda dig, säger Fredrik Berglund.

Bra medellöner

Enligt Sveriges Farmaceuters löneenkät 2019 är medellönen för en receptaria inom apotek på 36 000 kronor. Medellönen för apotekare ligger något högre på 38 500 kronor. För apotekare och receptarier inom industrin, regionerna och statlig sektor ligger lönen högre. Inom industrin är medellönen för en apotekare så pass hög som 59 800 kronor.